Πλεονεκτήματα χρήσης MULTI-LEARN

Πλεονεκτήματα χρήσης MULTI-LEARN

Η χρήση του συστήματος MULTI-LEARN εξασφαλίζει μοναδικά πλεονεκτήματα για κάθε μαθητή που το χρησιμοποιεί. Επιλέξαμε μερικά μόνο και τα παραθέτουμε ενδεικτικά:

  • Εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες και τον προσωπικό ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή.
  • Δυνατότητες εκπαίδευσης χωρίς κανένα γεωγραφικό ή χρονικό περιορισμό για τους μαθητές. Το σύστημα είναι προσβάσιμο από οπουδήποτε για το μαθητή, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, αρκεί να έχει πρόσβαση στο Internet!
  • Πλήρης παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας, αυτόματη αξιολόγηση και διόρθωση όλων των ασκήσεων.
  • Δυνατότητα άπειρων επαναλήψεων χωρίς κανένα περιορισμό.
  • Δυνατότητα εκπαίδευσης και σε περιόδους διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, Καλοκαιρινές διακοπές).
  • Πλήρης εκμετάλλευση των τεχνολογιών και των δυνατοτήτων του διαδικτύου για εκπαιδευτικούς σκοπούς.