Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή οποιοδήποτε θέμα τεχνικής υποστήριξης επικοινωνήστε μαζί μας:


RDC Informatics Ltd.
Τμήμα Εξυπηρέτησης Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 5777780 (Καθημερινά 11:00-19:00)
Fax: +30 210 5757144 – E-mail: www.rdc.gr


Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:

Υπήρξαν λάθη στην αποστολή της φόρμας επικοινωνίας.
Παρακαλούμε ελέξτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία σωστά.