Η τεχνολογία MULTI-LEARN...

Multi-Learn - Σύστημα Καθοδηγούμενης Τηλεκπαίδευσης για την εκμάθηση ξένων γλωσσών

Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και του internet τα τελευταία χρόνια, έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη εφαρμογών που είναι σε θέση να υποστηρίξουν «ψηφιακά» τη μαθησιακή διαδικασία σε διάφορες βαθμίδες και αντικείμενα εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις εφαρμογές τηλεκπαίδευσης (e-learning) όπου με χρήση του internet ένας μαθητής μπορεί να έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο υψηλού επιπέδου 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, αρκεί να έχει πρόσβαση στο Internet με τη χρήση ενός H/Y.

Το σύστημα MULTI-LEARN είναι μια πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (e-learning) ειδικά σχεδιασμένη για την υποστήριξη της διδασκαλίας ξένων γλωσσών που πέρα από τα σημαντικά εκπαιδευτικά του οφέλη, προσδίδει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στη χρήση του διαδικτύου από μικρούς μαθητές και εφήβους.

Εκπαιδευτική φιλοσοφία
Πακέτα συνδρομών
Πλεονεκτήματα χρήσης
Το σύστημα MULTI-LEARN διατίθεται αποκλειστικά μέσα από συνεργαζόμενα Κέντρα Ξένων Γλωσσών...
Αν εκπροσωπείτε κάποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και ενδιαφέρεστε να ενσωματώσετε
το σύστημα MULTI-LEARN στη λειτουργία του κέντρου σας, δείτε περισσότερες πληροφορίες
κάνοντας κλικ εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας.