Νέες εμπειρίες μάθησης σε «ψηφιακά» Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Multi-Learn - Σύστημα Καθοδηγούμενης Τηλεκπαίδευσης για την εκμάθηση ξένων γλωσσών

Διαρκής στόχος κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η ΕΜΠΕΔΩΣΗ της διδασκόμενης ύλης στις Ξένες Γλώσσες. Αυτό επιτυγχάνεται με την πολυσύνθετη δουλειά του δασκάλου μέσα στην τάξη και τις ασκήσεις που λαμβάνουν οι μαθητές για εργασία στο σπίτι.

Κάθε μαθητής όμως, έχει ξεχωριστές ανάγκες που χρειάζονται ιδιαίτερες φροντίδες. Για να καλύψει ο μαθητής αυτές τις προσωπικές ανάγκες πρέπει να δουλέψει ατομικά, με το δικό του ρυθμό, στο χρόνο που επιθυμεί, με την υποστήριξη και την καθοδήγηση του Κέντρου στο οποίο φοιτά. Αυτή την επιπρόσθετη φροντίδα για την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων του μαθητή αναλαμβάνει τα νέο Σύστημα Καθοδηγούμενης Τηλεκπαίδευσης MULTI-LEARN.

  Το σύστημα διατίθεται μέσω Internet σε όλους τους μαθητές κάθε συνεργαζόμενου Κέντρου Ξένων Γλωσσών, από την ψηφιακή πύλη ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που διαθέτει, προσφέροντας νέες μοναδικές εμπειρίες ψηφιακής εκπαίδευσης με καταπληκτικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα!

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία και μεθοδολογία MULTI-LEARN

Μέσα από το σύστημα MULTI-LEARN κάθε μαθητής έχει πρόσβαση σε χιλιάδες ελκυστικές διαδραστικές ασκήσεις, που κάνουν τη διαδικασία εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης μια εύκολη και διασκεδαστική υπόθεση!

  • Με την καθοδήγηση των δασκάλων του, κάθε μαθητής κάνει τις προτεινόμενες ασκήσεις κάθε φορά και συνεχίζει ανάλογα με την επίδοσή του.
  • Μπορεί να δουλέψει όποτε θέλει και μπορεί χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό (αργά το βράδυ, Σαββατοκύριακο, κλπ), αρκεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από έναν Η/Υ.
  • Η ατομική πορεία μάθησης κάθε μαθητή παρακολουθείται συστηματικά, από τους δασκάλους του που συντονίζουν κατάλληλα την συνέχεια εκπαίδευσης κάθε μαθητή.
  • Κενά γνώσεων και τυχόν εκπαιδευτικές αδυναμίες ανακαλύπτονται έγκαιρα και αντιμετωπίζονται άμεσα.
  • Κάθε μαθητής έχει άμεση αξιολόγηση της μελέτης του σε κάθε μάθημα αλλά και του επιπέδου των γνώσεών του συνολικά.